THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Prishtinë

Pallati i Rinisë dhe Sporteve

Tel: +(0) 381 38 249 273; 249 274
Mob: +37745 266 555; +386 49 522 000
E-mail: info@cambridge-ks.com