THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli VI

Advanced C1

*Niveli i gjashte: Advanced C1. Mbahet mesim 5 here ne jave nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 3.5 muaj.Pagesa mujore eshte 50€ Ndersa totali eshte 180€.