THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli VI

ADVANCED – CEFR Level C1

Niveli vlenë për moshat 14+ vjeç