THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli V

Upper-Intermediate B2

*Niveli i peste: Upper-Intermediate B2. Mbahet mesim 5 here ne jave nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 3 muaj.Pagesa mujore eshte 50€ Ndersa totali eshte 150€.