THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli V

UPPER-INTERMEDIATE – CEFR Level B2

Niveli vlenë për moshat 14+ vjeç