THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli IV

Intermediate B1+

*Niveli i katert: Intermediate B1+. Mbahet mesim 5 here ne jave nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 3 muaj.Pagesa mujore eshte 50€ Ndersa totali eshte 150€.