THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli IV

INTERMEDIATE – CEFR Level B1+

Niveli vlenë për moshat 14+ vjeç