THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli III

Taxi3 A3

*Niveli i pare: Taxi3 A3. Mbahet mesim 3 herë në javë nga dy orë shkollore (45 minuta). Dhe zgjatë 4 muaj.Pagesa mujore eshte 40€ Ndersa totali eshte 160€.