THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli III

Planetino A1/3

*Niveli i tretë: Planetino A1/3. Mbahet mesim 2 herë në javë 60 minuta zgjate 4-5 muaj dhe pagesa mujore është 20€.