THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli III

Pre-Intermediate B1

*Niveli i trete: Pre-Intermediate B1. Mbahet mesim 5 here ne jave nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 3 muaj.Pagesa mujore eshte 50€ Ndersa totali eshte 150€.