THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli III

PRE-INTERMEDIATE – CEFR Level B1.1

Niveli vlenë për moshat 14+ vjeç