THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli III

Italiano3 A3

*Niveli i pare: Italiano3 A3. Mbahet mesim 3 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 4 muaj.Pagesa mujore është 40€ Ndërsa totali është 160€.