THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli II

Taxi2 A2

*Niveli i pare: Taxi2 A2.  Mbahet mesim 3 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 4 muaj.Pagesa mujore eshte 40€ Ndersa totali eshte 160€.