THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli II

Planetino A1/2

*Niveli i dytë: Planetino A1/2. Mbahet mesim 2 herë në javë 60 minuta zgjate 4-5 muaj dhe pagesa mujore është 20€.