THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli II

Elementary A2

*Niveli i dyte: Elementary A2. Mbahet mesim 5 here ne jave nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 3 muaj.Pagesa mujore eshte 50€ Ndersa totali eshte 150€.