THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli I

Schritte Plus A1

*Niveli i pare: Schritte Plus A1. Mbahet mesim 3 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 5 muaj.Pagesa mujore eshte 40€ Ndersa totali eshte 200€.