THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli I

Planetino A1/1

*Niveli i pare: Planetino A1/1. Mbahet mesim 2 herë në javë 60 minuta zgjate 4-5 muaj dhe pagesa mujore është 20€.