THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli I

Beginner   A1

*Niveli i pare: Beginner A1. Mbahet mesim 5 here ne jave nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 2.4 muaj.Pagesa mujore eshte 50€ Ndersa totali eshte 120€.