THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli I

ENGLISH PLUS STARTER – CEFR Level A1

Çdokush prej moshës 12 – 16 vjeç