THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Kurse të rregullta

The Cambridge School ofron kurse të rregullta (3 x në jave nga 2 orë shkollore) për këto gjuhë:
*Gjuhë Angleze, 
*Gjuhë Gjermane, 
*Gjuhë Italiane, 
*Gjuhë Frenge,
*Dhe gjuhe te te tjera.