THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Kurse të rregullta

The Cambridge School ofron kurse të rregullta (3 herë në jave), gjysëm intensive ( 4 herë në
javë) dhe intensive (5 herë në javë).
Shkolla jonë ofron kurse të rregullta për këto gjuhë:
*Gjuhë Angleze për: Fëmijë
Adoleshent, dhe
të Rritur.
*Gjuhë Gjermane për: Fëmijë dhe
të Rritur.
*Gjuhë Italiane dhe
*Gjuhë Frenge.