THE CAMBRIDGE SCHOOL

FOREIGN LANGUAGE SCHOOL

News

10 % discount for every student who registers in October ! The Cambridge School offers 10 % discount for every student who registers in October. Offer is valid for these dates : 01.10.2016 - 31.10.2016
1 Month Free SPECIAL OFFER for all those students who register until 03 September 2016!!! Get 1 MONTH FREE in regular courses, in all languages that we offer!   *Get the best quality of education with the most qualified and professional professors. *Learn with the modern system of education of English language, German language, French language, Italian language and […]
Benefit Card 50% DISCOUNT for 60 different Companies in Kosova Jo vetëm që janë lider në tregun tonë por The Cambridge School vazhdon të dëshmoj që vërtet është institucion për tu admiruar. Përveç përkujdesjes maksimale që jep për studentët e vetë në sferën e edukimit, në të cilën janë dëshmuar që janë të parët, kjo shkollë përkujdeset edhe për familjet e studentëve të vetë, duke […]