THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Lipjan

The Cambridge School Lipjan

Rruga : “Gjergj Fishta”,14000
Tel: +377 45 434 315
cs.lipjan@cambridge-ks.com