THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Kurset

Krahas Kurseve të rregullta të gjuhëve të huaja, ofrojmë edhekurse speciale si përgatitje për: TOEFL, IELTS, KET, PET etj.
Përgatitje për provimet për bashkim – familjar për Britani të Madhe dhe Gjermani, Shkrim Akademik, Gramatikë, Komunikim, Mjeksi, Biznes, Juridik, Ekonomi, Aviacioni etj.
Gjithashtu ofrojmë edhe kurse profesionale për Kompjuter dhe Ms Office.

Këto kurse zakonisht janë me orë individuale ku një orëështë 15€.