THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Kurset Individuale

Me kurse individuale mesimi mbahet vetem studenti dhe profesori. Kurse individuale ofrohen per te gjitha gjuhët.

Per 1 student 15€ ora 60 minuta dhe nese paguhet ne fillim atëher perfiton zbritje në 12.50

Per 2 student 12.50€ ora 60 minuta dhe nese paguhet ne fillim atëher perfiton zbritje në 10.00

Per 3 student 10.00€ ora 60 minuta