THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

KURSE MINIGRUPORE

Ky kurs formohet me grup, përkatësisht 4-6 veta dhe i njëjti është i paraparë të përfundojë brenda një periudhe 3 mujore.