THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

KURSE INDIVIDUALE

Kurset individuale i përshtaten veçanërisht kërkesave të studentëve të cilët kërkojnë orare fleksibile.