THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Kruse Individuale

news2 Ky kurs i përshtatet veçanarisht kërkesave të studentëve të cilët kërkojnë orare fleksibile.
Shkolla jone ofron kurse individuale te gjuheve te ndryshme si: Gjuhe Angleze, Gjermane,
Frenge, Italiane, Shqip (për të huaj), Serbo- kroate, Norvegjisht, Suedisht, Turqisht etj.
Dhe gjuhe tjera sipas kerkeses suaj.