THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Kruse Individuale

news2 Ky kurs i përshtatet veçanërisht kërkesave të studentëve. Për të cilët kërkojnë orare fleksibile.
Shkolla jone ofron kurse individuale te gjuheve te ndryshme si: Gjuhe Angleze, Gjermane,
Frenge, Italiane dhe gjuhë tjera sipas kërkesës suaj.