THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Për ne

 

The Cambridge School është institucioni i dalluar i ofrimit kurseve gjuhëve huaja
tërë Kosovën i cili filloi vepruari qysh vitet e 90’ta. I udhëhequr nga një staf akademik dhe
profesional, The Cambridge School ka thyer gjitha barrierat dhe është bërë institucion lider sa
i përket kurseve të cilat ofron, të akredituara dhe çertifikim të njohur ndërkombëtarisht.
Ideja për t’u mundësuar të rinjëve por edhe gjeneratave të tjera për të mësuar gjuhët e huaja erdhi
qysh Dhjetor vitit 1995 dhe menjëherë me filluar Janari i 1996-ës, kjo ide u realitet,
rrugë kjo cilën deri sot e ndoqën mbi 40 mijë student, cilët arritën me sukses
çertifikohen nga kurset cilat ne i ofrojmë. Përgjatë rrugëtimit tonë, pjesë e familjes madhe
The Cambridge School ishin dhe vazhdojn jenë fytyra njohura publike dhe personalitete
të cilat patën dhe vazhdojnë të kenë ndikim në shoqërinë tonë.
Me mbi 21 vite përvojë ofrim kurseve gjuhëve huaja, tashmë The Cambridge School
lirshëm mund konsiderohet si vendi ku buron dija, vend ky që vazhdon t’u ofrojë vazhdimisht
risi rinjëve dhe të rejave gjitha qyteteve Kosovës. Me 9 degë shpërndara tërë
Kosovën dhe dy qendra partnere, The Cambridge School vazhdimisht përpiqet të gjindet sa
afër Jush, mënyrë kudo ndodheni, ndiheni si një shtëpinë Tuaj. Synimi dhe
qëllimi i shkollës sonë ka qenë dhe vazhdon jetë investimi për zhvillimin e programeve reja
shkollore, përmes së cilave synojmë t’a lehtësojmë procesin e mësim-dhënies dhe mësim-nxënjes
për nxënësit tanë.
Misioni
sigurojmë mësim cilësor gjuhëve huaja për gjithë individët kanë zgjedhur
mësojnë gjuhë huaja për arsyje akademike ose profesionale dhe për nxitur mirëkuptimin
ndërkombëtar dhe ndërkulturor.
Vizioni
jemi shkollë lidere rajon dhe gjerë, duke vendosur standarde përsosmërisë dizajn
inovativ të kurrikulës, mësimdhënies, zhvillimin profesional, dhe të kuptuarit ndër-kulturor.