THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Gökhan Hacıibrahimoğlu

“Do te doja te vleresoja administraten dhe profesoret,te cilet jane shume te shoqerushem dhe te
respektueshem.
Ata jane shume te kualifikuar/profesionist dhe shume te kujdesshem si dhe tregojne perkushtim
per arritjen e njohurive te medha per studentet e tyre. Falenderim i madhe per te gjithe.”
Gökhan Hacıibrahimoğlu
Drejtor Gjeneral
Turkish Airlines -Kosova