THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Kurset

Beginner   A1

*Niveli i pare: Beginner A1. Mbahet mesim 5 here ne jave nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 2.4 muaj.Pagesa mujore eshte 50€ Ndersa totali eshte 120€.

 • Course hours: 30 orë (90 min.)
 • Course length: 2.4 muaj
 • Course delivery: Intensive
 • Course price: 50€ për muaj
 • Apply Now

Elementary A2

*Niveli i dyte: Elementary A2. Mbahet mesim 5 here ne jave nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 3 muaj.Pagesa mujore eshte 50€ Ndersa totali eshte 150€.

 • Course hours: 30 orë (90 min.)
 • Course length: 2.4 muaj
 • Course delivery: Intensive
 • Course price: 50€ për muaj
 • Apply Now

Pre-Intermediate B1

*Niveli i trete: Pre-Intermediate B1. Mbahet mesim 5 here ne jave nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 3 muaj.Pagesa mujore eshte 50€ Ndersa totali eshte 150€.

 • Course hours: 30 orë (90 min.)
 • Course length: 2.4 muaj
 • Course delivery: Intensive
 • Course price: 50€ për muaj
 • Apply Now

Intermediate B1+

*Niveli i katert: Intermediate B1+. Mbahet mesim 5 here ne jave nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 3 muaj.Pagesa mujore eshte 50€ Ndersa totali eshte 150€.

 • Course hours: 30 orë (90 min.)
 • Course length: 2.4 muaj
 • Course delivery: Intensive
 • Course price: 50€ për muaj
 • Apply Now

Upper-Intermediate B2

*Niveli i peste: Upper-Intermediate B2. Mbahet mesim 5 here ne jave nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 3 muaj.Pagesa mujore eshte 50€ Ndersa totali eshte 150€.

 • Course hours: 30 orë (90 min.)
 • Course length: 2.4 muaj
 • Course delivery: Intensive
 • Course price: 50€ për muaj
 • Apply Now

Advanced C1

*Niveli i gjashte: Advanced C1. Mbahet mesim 5 here ne jave nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 3.5 muaj.Pagesa mujore eshte 50€ Ndersa totali eshte 180€.

 • Course hours: 30 orë (90 min.)
 • Course length: 2.4 muaj
 • Course delivery: Intensive
 • Course price: 50€ për muaj
 • Apply Now

FAMILY AND FRIENDS STARTER - CEFR Level PreA1

Niveli vlenë prej moshës 6 - 12 vjeç

 • Course hours: 56 orë (60 min.)
 • Course length: 7 Muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 15€ për muaj
 • Apply Now

FAMILY AND FRIENDS 1 - CEFR Level A1.1

Niveli vlenë prej moshës 6 - 12 vjeç

 • Course hours: 56 orë (60 min.)
 • Course length: 7 Muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 15€ për muaj
 • Apply Now

FAMILY AND FRIENDS 2 - CEFR Level A1.2

Niveli vlenë prej moshës 6 - 12 vjeç

 • Course hours: 56 orë (60 min.)
 • Course length: 7 Muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 15€ për muaj
 • Apply Now

FAMILY AND FRIENDS 3 - CEFR Level A1.3
Niveli vlenë prej moshës 6 - 12 vjeç

 • Course hours: : 56 orë (60 min.)
 • Course length: 7 Muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 15€ për muaj
 • Apply Now

FAMILY AND FRIENDS 4 - CEFR Level A2

Niveli vlenë prej moshës 6 - 12 vjeç

 • Course hours: 72 orë (60 min.)
 • Course length: 6 Muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 25€ për muaj
 • Apply Now

FAMILY AND FRIENDS 5 - CEFR Level A2+

Niveli vlenë prej moshës 6 - 12 vjeç

 • Course hours: 72 orë (60 min.)
 • Course length: 6 Muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 25€ për muaj
 • Apply Now

FAMILY AND FRIENDS 6 – CEFR Level B1

Niveli vlenë prej moshës 6 - 12 vjeç

 • Course hours: 72 orë (60 min.)
 • Course length: 6 Muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 25€ për muaj
 • Apply Now

BEGINNER – CEFR Level A1

Mund të kuptojë dhe  të përdorë  shprehje  të njohura dhe te përditshme si dhe thënie shumë te thjeshta për të plotësuar nevoja konkrete. Mund të prezantohet ose të prezantojë dikë dhe t'i drejtojë një personi një pyetje për vetën e tij – për shembull, mbi vendbanimin, marrëdhëniet e tij, mbi çka i përket atij, etj. - dhe mund tu përgjigjet të njëjtave pyetje. Mund të komunikojë në mënyrë te thjeshtë nëse bashkëfolësi flet ngadalë, qartë dhe tregohet bashkëpunues

 • Course hours: 96 orë (45 min.)
 • Course length: 4 Muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 30€ për muaj
 • Apply Now

ELEMENTARY – CEFR Level A2

Niveli vlenë për moshat 14+ vjeç

 • Course hours: 120 orë (45 min.)
 • Course length: 5 Muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 30€ për muaj
 • Apply Now

PRE-INTERMEDIATE – CEFR Level B1.1

Niveli vlenë për moshat 14+ vjeç

 • Course hours: 120 orë (45 min.)
 • Course length: 5 Muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 30€ për muaj
 • Apply Now

INTERMEDIATE – CEFR Level B1+

Niveli vlenë për moshat 14+ vjeç

 • Course hours: 120 orë (45 min.)
 • Course length: 5 Muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 30€ për muaj
 • Apply Now

UPPER-INTERMEDIATE – CEFR Level B2

Niveli vlenë për moshat 14+ vjeç

 • Course hours: 130 orë (45 min.)
 • Course length: 5 Muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 30€ për muaj
 • Apply Now

ADVANCED – CEFR Level C1

Niveli vlenë për moshat 14+ vjeç

 • Course hours: 140 orë (45 min.)
 • Course length: 6 Muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 30€ për muaj
 • Apply Now

ENGLISH PLUS STARTER – CEFR Level A1

Çdokush prej moshës 12 – 16 vjeç

 • Course hours: 72 orë (60 min.)
 • Course length: 6 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 25€ për muaj
 • Apply Now

ENGLISH PLUS 1 - CEFR Level A2

Çdokush prej moshës 12 - 16 vjeç

 • Course hours: 72 orë (60 min.)
 • Course length: 6 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 25€ për muaj
 • Apply Now

ENGLISH PLUS 2 -CEFR Level A2+

Çdokush prej moshës 12 - 16 vjeç

 • Course hours: 72 orë (60 min.)
 • Course length: 6 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 25€ për muaj
 • Apply Now

ENGLISH PLUS 3 – CEFR Level B1 

Çdokush prej moshës 12 – 16 vjeç

 • Course hours: 72 orë (60 min.)
 • Course length: 6 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 25€ për muaj
 • Apply Now

ENGLISH PLUS 4 – CEFR Level B2

Çdokush prej moshës 14+ vjeç

 • Course hours: 72 orë (60 min.)
 • Course length: 6 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 25€ për muaj
 • Apply Now

Taxi1 A1

*Niveli i pare: Taxi1 A1. Mbahet mesim 3 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 4 muaj.Pagesa mujore eshte 40€ Ndersa totali eshte 160€.

 • Course hours: 3 herë në javë nga (90 min)
 • Course length: 4 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 40€ për muaj
 • Apply Now

Taxi2 A2

*Niveli i pare: Taxi2 A2.  Mbahet mesim 3 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 4 muaj.Pagesa mujore eshte 40€ Ndersa totali eshte 160€.

 • Course hours: 3 herë në javë nga (90 min)
 • Course length: 4 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 40€ për muaj
 • Apply Now

Taxi3 A3

*Niveli i pare: Taxi3 A3. Mbahet mesim 3 herë në javë nga dy orë shkollore (45 minuta). Dhe zgjatë 4 muaj.Pagesa mujore eshte 40€ Ndersa totali eshte 160€.

 • Course hours: 3 herë në javë nga (90 min)
 • Course length: 4 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 40€ për muaj
 • Apply Now

Schritte Plus A1

*Niveli i pare: Schritte Plus A1. Mbahet mesim 5 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 3.5 muaj.Pagesa mujore eshte 60€ Ndersa totali eshte 200€.

 • Course hours: 5 herë në javë nga (90 min)
 • Course length: 3.5 muaj
 • Course delivery: Intensive
 • Course price: 60€ për muaj
 • Apply Now

Schritte Plus A2

*Niveli i dyte: Schritte Plus A2. Mbahet mesim 5 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 3.5 muaj.Pagesa mujore eshte 60€ Ndersa totali eshte 200€.

 • Course hours: 5 herë në javë nga (90 min)
 • Course length: 3.5 muaj
 • Course delivery: Intensive
 • Course price: 60€ për muaj
 • Apply Now

Schritte Plus B1

*Niveli i trete: Schritte Plus B1. Mbahet mesim 5 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 3.5 muaj.Pagesa mujore eshte 60€ Ndersa totali eshte 200€.

 • Course hours: 5 herë në javë nga (90 min)
 • Course length: 3.5 muaj
 • Course delivery: Intensive
 • Course price: 60€ për muaj
 • Apply Now

Schritte Plus A1

*Niveli i pare: Schritte Plus A1. Mbahet mesim 4 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 4 muaj.Pagesa mujore eshte 50€ Ndersa totali eshte 200€.

 • Course hours: 4 herë në javë nga (90 min)
 • Course length: 4 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 50€ për muaj
 • Apply Now

Schritte Plus A2

*Niveli i dyte: Schritte Plus A2. Mbahet mesim 4 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 4 muaj.Pagesa mujore eshte 50€ Ndersa totali eshte 200€.

 • Course hours: 4 herë në javë nga (90 min)
 • Course length: 4 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 50€ për muaj
 • Apply Now

Schritte Plus B1

*Niveli i trete: Schritte Plus B1. Mbahet mesim 4 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 4 muaj.Pagesa mujore eshte 50€ Ndersa totali eshte 200€.

 • Course hours: 4 herë në javë nga (90 min)
 • Course length: 4 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 50€ për muaj
 • Apply Now

Planetino A1/1

*Niveli i pare: Planetino A1/1. Mbahet mesim 2 herë në javë 60 minuta zgjate 4-5 muaj dhe pagesa mujore është 20€.

 • Course hours: 2 herë në javë (60 minuta)
 • Course length: 4-5 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 20€ për muaj
 • Apply Now

Planetino A1/2

*Niveli i dytë: Planetino A1/2. Mbahet mesim 2 herë në javë 60 minuta zgjate 4-5 muaj dhe pagesa mujore është 20€.

 • Course hours: 2 herë në javë (60 minuta)
 • Course length: 4-5 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 20€ për muaj
 • Apply Now

Planetino A1/3

*Niveli i tretë: Planetino A1/3. Mbahet mesim 2 herë në javë 60 minuta zgjate 4-5 muaj dhe pagesa mujore është 20€.

 • Course hours: 2 herë në javë (60 minuta)
 • Course length: 4-5 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 20€ për muaj
 • Apply Now

Schritte Plus A1

*Niveli i pare: Schritte Plus A1. Mbahet mesim 3 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 5 muaj.Pagesa mujore eshte 40€ Ndersa totali eshte 200€.

 • Course hours: 3 herë në javë nga (90 min)
 • Course length: 5 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 40€ për muaj
 • Apply Now

Schritte Plus A2

*Niveli i dyte: Schritte Plus A2. Mbahet mesim 3 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 5 muaj.Pagesa mujore eshte 40€ Ndersa totali eshte 200€.

 • Course hours: 3 herë në javë nga (90 min)
 • Course length: 5 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 40€ për muaj
 • Apply Now

Schritte Plus B1

*Niveli i trete: Schritte Plus B1. Mbahet mesim 3 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 5 muaj.Pagesa mujore eshte 40€ Ndersa totali eshte 200€.

 • Course hours: 3 herë në javë nga (90 min)
 • Course length: 5 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 40€ për muaj
 • Apply Now

Italiano1 A1

*Niveli i pare: Italiano1 A1. Mbahet mesim 3 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 4 muaj.Pagesa mujore është 40€ Ndërsa totali eshte 160€.

 • Course hours: 3 herë në javë nga (90 min)
 • Course length: 4 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 40€ për muaj
 • Apply Now

Italiano2 A2

*Niveli i pare: Italiano2 A2.  Mbahet mesim 3 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 4 muaj.Pagesa mujore është 40€ Ndërsa totali eshte 160€.

 • Course hours: 3 herë në javë nga (90 min)
 • Course length: 4 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 40€ për muaj
 • Apply Now

Italiano3 A3

*Niveli i pare: Italiano3 A3. Mbahet mesim 3 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 4 muaj.Pagesa mujore është 40€ Ndërsa totali është 160€.

 • Course hours: 3 herë në javë nga (90 min)
 • Course length: 4 muaj
 • Course delivery: Regular
 • Course price: 40€ për muaj
 • Apply Now

Krahas Kurseve të rregullta të gjuhëve të huaja, ofrojmë edhekurse speciale si përgatitje për: TOEFL, IELTS, KET, PET etj.
Përgatitje për provimet për bashkim – familjar për Britani të Madhe dhe Gjermani, Shkrim Akademik, Gramatikë, Komunikim, Mjeksi, Biznes, Juridik, Ekonomi, Aviacioni etj.
Gjithashtu ofrojmë edhe kurse profesionale për Kompjuter dhe Ms Office.

Këto kurse zakonisht janë me orë individuale ku një orëështë 15€.

 • Course hours:
 • Course length:
 • Course delivery:
 • Course price:
 • Apply Now

Me kurse individuale mesimi mbahet vetem studenti dhe profesori. Kurse individuale ofrohen per te gjitha gjuhët.

Per 1 student 15€ ora 60 minuta dhe nese paguhet ne fillim atëher perfiton zbritje në 12.50

Per 2 student 12.50€ ora 60 minuta dhe nese paguhet ne fillim atëher perfiton zbritje në 10.00

Per 3 student 10.00€ ora 60 minuta

 • Course hours:
 • Course length:
 • Course delivery:
 • Course price:
 • Apply Now