THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Gjilan

The Cambridge School Gjilan

Rruga : “Zijah Shemsiu”
Tel: 0280 321 335
+377 45 862 862
cs.gjilan@cambridge-ks.com