THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Ferizaj

The Cambridge School Ferizaj

Rruga. “Dëshmorët e Kombit”
Tel: 0290 327 618
+377 45 863 863
cs.ferizaj@cambridge-ks.com