THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Kushtrim Sheremeti

E falenderoj The Cambridge School për bazat e gjuhës Frënge.

Kushtrim Sheremeti – Aktor h