The Cambridge School

Shkolla e Gjuhëve të Huaja

Prishtinë

 

Pallati i Rinisë dhe Sporteve, Prishtinë

 
Tel: +(0) 381 38 249 273; 249 274

Mob: +37745 266 555; +386 49 522 000

e-mail: info@cambridge-ks.com

Personi kontaktues:

  • Luljeta Makolli 

 

Bregu i Diellit

 
Rr. “Enver Maloku” nr:108, Prishtinë
 
Tel: 038 228 888
 
Mob: 045 861 861
 
Personi kontaktues:
  • Arife Gashi