THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

1 Muaj Gratis

OFERTË SPECIALE për të gjithë ata që regjistrohen deri më 3 Shtator 2016!!!

Përfitoni 1 MUAJ GRATIS në kurset e rregullta grupore në të gjitha gjuhët e ofruara!

* Përfito edukimin më cilësor me profesorët më të përgatitur;
* Mëso me programët më bashkëkohore të gjuhës angleze, gjermane, frenge, italiane, etj;
* Mundësi të mëdha shkollimi dhe punësimi brenda dhe jashtë vendit

Ju mirëpresim

The Cambridge School Team
+381 38 249 273;274
+377 44 266 555
+386 49 522 000
info@cambridge-ks.com